شورای سیاست‌گذاری

مهدی جمالی‌نژاد

مهدی جمالی‌نژاد

عضو شورای سیاست‌گذاری
info [at] jamalinejad.ir
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
لطف‌اله فروزنده

لطف‌اله فروزنده

عضو شورای سیاست‌گذاری
l.forouzandeh [at] modares.ac.ir
معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری و امور شورا شهرداری تهران
فرزانه صادق مالواجرد

فرزانه صادق مالواجرد

عضو شورای سیاست‌گذاری
sadeghmalvajerd [at] mrud.ir
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
غلامحسین رحیمی شعرباف

غلامحسین رحیمی شعرباف

عضو شورای سیاست‌گذاری
rahimi_gh [at] modares.ac.ir
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
محمدحسین بوچانی

محمدحسین بوچانی

رئیس شورای سیاست‌گذاری
boochani10 [at] yahoo.com
رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
فرهاد محبـّـتی

فرهاد محبـّـتی

دبیر شورای سیاست‌گذاری
mohabati [at] tehran.ir
مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
حسین یوسفی

حسین یوسفی

دبیر علمی جشنواره
yousefi-hosein [at] tehran.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
علیرضا احمدی

علیرضا احمدی

عضو شورای سیاست‌گذاری
alirezaahmadi [at] gmail.com
رئیس شورای عالی استان‌ها
بابک نگاهداری

بابک نگاهداری

عضو شورای سیاست‌گذاری
b-negahdari [at] sina.tums.ac.ir
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
احمد صادقی

احمد صادقی

عضو شورای سیاست‌گذاری
ahmadsadeghi [at] gmail.com
عضو شورای اسلامی شهر تهران
سیدمجتبی شفیعی

سیدمجتبی شفیعی

عضو شورای سیاست‌گذاری
info [at] traffic.tehran.ir
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
امین توکلی‌زاده

امین توکلی‌زاده

عضو شورای سیاست‌گذاری
amintavakoli [at] gmail.com
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
سعید کرمی

سعید کرمی

عضو شورای سیاست‌گذاری
tuf.rpc [at] tehran.ir
رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران
عبدالمطهر محمدخانی

عبدالمطهر محمدخانی

عضو شورای سیاست‌گذاری
a.mohammadkhani [at] gmail.com
رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران
اسمعیل زیارتی نصرآبادی

اسمعیل زیارتی نصرآبادی

عضو شورای سیاست‌گذاری
eziarati [at] gmail.com
رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و روستایی
محسن شریفی

محسن شریفی

عضو شورای سیاست‌گذاری
msharifi [at] modares.ac.ir
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
محمدمجید فولادگر

محمدمجید فولادگر

عضو شورای سیاست‌گذاری
fooladgar [at] gmail.com
رئیس پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهی دانشگاه آزاد
غلامرضا کاظمیان

غلامرضا کاظمیان

عضو شورای سیاست‌گذاری
kazemian1344 [at] gmail.com
مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی
سیداویس ترابی

سیداویس ترابی

عضو کارگروه علمی محیط زیست و انرژی
oveistorabi [at] gmail.com
متخصص حوزه آب
مهدی جلیلی قاضی‌زاده

مهدی جلیلی قاضی‌زاده

عضو کارگروه علمی محیط زیست و انرژی
ma_jalili [at] sbu.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
ارسطو یاری‌حصار

ارسطو یاری‌حصار

عضو کارگروه علمی مطالعات کاربردی و اجرایی
arastoo.yari [at] gmail.com
عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
نادر زالی

نادر زالی

رئیس
zalinader [at] yahoo.com
عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
محمدرضا رضایی

محمدرضا رضایی

عضو کارگروه علمی محور سیاستگذاری و‌ آینده‌پژوهی شهری
rezaei58 [at] gmail.com
عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
فرزانه ساسان‌پور

فرزانه ساسان‌پور

عضو کارگروه علمی محور سیاستگذاری و‌ آینده‌پژوهی شهری
f.sasanpour [at] gmail.com
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
احد رضائیان

احد رضائیان

عضو کارگروه علمی محور سیاستگذاری و‌ آینده‌پژوهی شهری
a.rezayan [at] gmail.com
پسادکتری آینده پژوهی
هدایت امیری

هدایت امیری

عضو کارگروه علمی محور سیاستگذاری و‌ آینده‌پژوهی شهری
h.amiri52 [at] gmail.com
مدرس دانشگاه
مهدی سعیدی

مهدی سعیدی

عضو کارگروه علمی محور سیاستگذاری و‌ آینده‌پژوهی شهری
mehdisaidi [at] arch.iust.ac.ir
مدرس دانشگاه
رامین ساعد

رامین ساعد

عضو کارگروه علمی محور سیاستگذاری و‌ آینده‌پژوهی شهری
ramin_saedm [at] yahoo.com
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
علی چاپرک

علی چاپرک

عضو کارگروه علمی محور سیاستگذاری و‌ آینده‌پژوهی شهری
a_chaparak [at] yahoo.com
دکتری آینده‌پژوهی
سمانه کشوردوست

سمانه کشوردوست

عضو کارگروه علمی محور سیاستگذاری و‌ آینده‌پژوهی شهری
keshvardoost [at] ut.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مریم اسماعیلی‌فرد

مریم اسماعیلی‌فرد

عضو کارگروه علمی محور سیاستگذاری و‌ آینده‌پژوهی شهری
maryam.esmaeilifard [at] srbiau.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمدمهدی ذوالفقارزاده

محمدمهدی ذوالفقارزاده

عضو کارگروه علمی محور سیاستگذاری و‌ آینده‌پژوهی شهری
zolfaghar [at] ut.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مرتضی قورچی

مرتضی قورچی

رئیس
mghourchi [at] gmail.com
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
سحر ندایی طوسی

سحر ندایی طوسی

عضو کارگروه علمی دیپلماسی شهری
s.n.tousi [at] gmail.com
عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی
مهسا گلابی دزفولی

مهسا گلابی دزفولی

عضو کارگروه علمی دیپلماسی شهری
dezfouli-ma [at] tehran.ir
دستیار مدیر گروه همکاری‌های علمی و بین‌المللی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
مجتبی محصولی

مجتبی محصولی

رئیس
mahsuli [at] sharif.edu
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
علی فاخر

علی فاخر

عضو کارگروه علمی فنی و عمرانی
afakher [at] ut.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
احمد منصوریان

احمد منصوریان

عضو کارگروه علمی فنی و عمرانی
a.mansourian [at] bhrc.ac.ir
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
سیامک هاشمی

سیامک هاشمی

عضو کارگروه علمی فنی و عمرانی
siamak_hashemi [at] yahoo.com
نایب رئیس هیئت‌مدیره تونل ایران
سیداویس ترابی

سیداویس ترابی

عضو کارگروه علمی فنی و عمرانی
oveistorabi [at] gmail.com
متخصص حوزه آب
بهروز بهنام

بهروز بهنام

عضو کارگروه علمی ایمنی و مدیریت بحران
b.behnam [at] aut.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر
ایرج محمدفام

ایرج محمدفام

عضو کارگروه علمی ایمنی و مدیریت بحران
mohammadfam [at] umsha.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا
فتح‌الله شمسایی زفرقندی

فتح‌الله شمسایی زفرقندی

عضو کارگروه علمی ایمنی و مدیریت بحران
shamszafar [at] yahoo.com
مدرس دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سولماز ارژنگی

سولماز ارژنگی

داور
arzhangi.so [at] gmail.com
مدرس دانشگاه شهید بهشتی
حمید سوری

حمید سوری

عضو کارگروه علمی ایمنی و مدیریت بحران
hsoori [at] yahoo.com
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

کارگروه علمی شهرسازی و معماری

ناصر برک‌پور

ناصر برک‌پور

رئیس
barakpoo [at] art.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر
اسکندر مختاری طالقانی

اسکندر مختاری طالقانی

عضو کارگروه علمی شهرسازی و معماری
eskandarmokhtari [at] yahoo.com
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
غزال کرامتی

غزال کرامتی

عضو کارگروه علمی محور شهرسازی و معماری
gh.keramati [at] iauctb.ac.ir
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
پانته‌آ حکیمیان

پانته‌آ حکیمیان

عضو کارگروه علمی محور شهرسازی و معماری
pantea.hakimian [at] gmail.com
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
مهتا میرمقتدایی

مهتا میرمقتدایی

عضو کارگروه علمی شهرسازی و معماری
mmoghtada [at] yahoo.com
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
کیومرث ایراندوست

کیومرث ایراندوست

عضو کارگروه علمی محور شهرسازی و معماری
k.irandoost [at] uok.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
کاوه رشیدزاده

کاوه رشیدزاده

عضو کارگروه علمی محور شهرسازی و معماری
kaveh.rashidzadeh [at] gmail.com
صاحب نظر در حوزه معماری و شهرسازی
پیونیک سیمونی

پیونیک سیمونی

عضو کارگروه علمی شهرسازی و معماری
punik777 [at] gmail.com
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر
نعیمه رضایی

نعیمه رضایی

عضو کارگروه علمی شهرسازی و معماری
naimeh.rezaei [at] ut.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
ئه‌سرین محمودپور

ئه‌سرین محمودپور

عضو کارگروه علمی شهرسازی و معماری
a.mahmoudpour60 [at] gmail.com
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر
کاوه بذرافکن

کاوه بذرافکن

عضو کارگروه علمی محور شهرسازی و معماری
k_bazrafkan [at] yahoo.com
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
آتوسا مدیری

آتوسا مدیری

عضو کارگروه علمی شهرسازی و معماری
atmodiri [at] gmail.com
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
سهند لطفی

سهند لطفی

عضو کارگروه علمی شهرسازی و معماری
slotfi [at] shirazu.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
علی زمانی‌فرد

علی زمانی‌فرد

عضو کارگروه علمی شهرسازی و معماری
ali.zamanifard [at] gmail.com
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر
امیر سمیاری

امیر سمیاری

عضو کارگروه علمی شهرسازی و معماری
amir.semiari [at] gmail.com
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
شهریار افندی‌زاده

شهریار افندی‌زاده

رئیس
zargari [at] iust.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت
محمد منتظری

محمد منتظری

عضو کارگروه علمی محور حمل و نقل و ترافیک
mohammad.montazeri [at] uitp.com
مدرس دانشگاه علم و صنعت و مسئول دفتر منطقه‌ای UITP در ایران
علی نادران

علی نادران

عضو کارگروه علمی محور حمل و نقل و ترافیک
naderan [at] srbiau.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
امیر صمیمی

امیر صمیمی

عضو کارگروه علمی محور حمل و نقل و ترافیک
asamimi [at] sharif.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
کامران رحیم‌اف

کامران رحیم‌اف

عضو کارگروه علمی محور حمل و نقل و ترافیک
k_rahimov [at] yahoo.com
عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی
حمید میرزاحسین

حمید میرزاحسین

عضو کارگروه علمی محور حمل و نقل و ترافیک
mirzahossein [at] eng.ikiu.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی
نوید خادمی

نوید خادمی

عضو کارگروه علمی محور حمل و نقل و ترافیک
navid.khademi [at] ut.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
سیدمجتبی شفیعی

سیدمجتبی شفیعی

عضو کارگروه علمی محور حمل و نقل و ترافیک
shafiei.mojtaba [at] wtiau.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

کارگروه علمی خدمات شهری

سیداویس ترابی

سیداویس ترابی

رئیس
oveistorabi [at] gmail.com
متخصص حوزه آب
کیانوش سوزنچی

کیانوش سوزنچی

داور
suzanchi [at] modares.ac.ir
هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی جلیلی قاضی‌زاده

مهدی جلیلی قاضی‌زاده

عضو کارگروه علمی محور خدمات شهری
ma_jalili [at] sbu.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
سعید مرادی‌کیا

سعید مرادی‌کیا

عضو کارگروه علمی محور خدمات شهری
s.moradikia [at] gmail.com
کارمند سازمان مدیریت پسماند
نوید سعیدی رضوانی

نوید سعیدی رضوانی

عضو کارگروه علمی محور خدمات شهری
navid saeidirezvani [at] yahoo.com
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد قزوین
فتاح رمضانعلی

فتاح رمضانعلی

عضو کارگروه علمی محور خدمات شهری
ffmm.ramezanali [at] gmail.com
شهرداری تهران- شرکت ساماندهی مشاغل
محمد آزاد

محمد آزاد

عضو کارگروه علمی محور خدمات شهری
m.azad.hb [at] gmail.com
مسئول مطالعات شهرسازی طرح جامع فضای سبز شهر تهران
اسماعیل صالحی

اسماعیل صالحی

عضو کارگروه علمی محور خدمات شهری
tehransaleh [at] ut.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
رضا قاسم‌زاده

رضا قاسم‌زاده

داور
reza_ghasemzade [at] ut.ac.ir
ناظر علمی طرح جامع مدیریت پسماند شهرداری تهران
ارسطو یاری حصار

ارسطو یاری حصار

عضو کارگروه علمی خدمات شهری
a_yari [at] uma.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

کارگروه علمی محیط‌زیست و انرژی

حسین یوسفی

حسین یوسفی

رئیس
yousefi-hosein [at] tehran.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
محمدصادق حسنوند 

محمدصادق حسنوند 

داور
hassanvand [at] tums.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
اسماعیل صالحی

اسماعیل صالحی

داور
tehranssaleh [at] ut.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
لعبت تقوی

لعبت تقوی

داور
l.taghavi [at] srbiau.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات
نرگس‌سادات موسوی خوئینی

نرگس‌سادات موسوی خوئینی

داور
n.s.susan.mousavi [at] gmail.com
محقق پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
مریم رباطی

مریم رباطی

داور
m.robati [at] srbiau.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات
یوسف رشیدی

یوسف رشیدی

داور
y_rashidi [at] sbu.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
فاطمه راضی آستارایی

فاطمه راضی آستارایی

داور
razias-m [at] ut.ac.ir
دانشیار انرژی‌های نو و محیط زیست دانشگاه تهران
سمانه عابدی

سمانه عابدی

داور
sssabedi [at] gmail.com
عضو هیئت علمی دانشگاه

کارگروه علمی برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

کاوه تیمورنژاد

کاوه تیمورنژاد

رئیس
kaveh_teymournejad [at] yahoo.com
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
لیلا سعیدی

لیلا سعیدی

کارگروه علمی برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
leilasaedi88 [at] gmail.com
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و مشاور علمی مدیریت مطالعات و برنامه ریزی توسعه منابع انسانی
حسین منتی

حسین منتی

کارگروه علمی برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
mennati_h [at] yahoo.com
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
سعید جعفری‌نیا

سعید جعفری‌نیا

کارگروه علمی برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
shamsj58 [at] gmail.com
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
منصور خیرگو

منصور خیرگو

کارگروه علمی برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
mkhitmnger [at] gmail.com
عضو هیئت علمی دانشگاه امام علی(ع)
ناصر یارمحمدیان

ناصر یارمحمدیان

رئیس
naser.yarmohamadian [at] yahoo.com
عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
مهدی هادیان

مهدی هادیان

عضو کارگروه علمی محور مالی و اقتصادی
mehdihadian2002 [at] gmail.com
عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
شاپور محمدی

شاپور محمدی

عضو کارگروه علمی محور مالی و اقتصادی
shmohmad [at] ut.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
محمود اولاد

محمود اولاد

عضو کارگروه علمی محور مالی و اقتصادی
mahmoud.olad [at] gmail.com
مدرس دانشگاه
علی کمندی

علی کمندی

کارگروه نوآوری و هوشمندسازی شهری
kamandi [at] ut.ac.ir
هیئت علمی دانشگاه تهران
بهار فراهانی

بهار فراهانی

عضو کارگروه نوآوری و هوشمندسازی شهری
farahani.ict [at] gmail.com
هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
علی نعمانی

علی نعمانی

داور
noemani [at] gmail.com
هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات
علی‌اکبر عنابستانی

علی‌اکبر عنابستانی

کارگروه علمی مدیریت توسعه روستایی
anabestani [at] um.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
اسماعیل زیارتی نصرآبادی

اسماعیل زیارتی نصرآبادی

عضو کارگروه علمی مدیریت توسعه روستایی
eziarati [at] gmail.com
رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و روستایی
قدیر فیروزنیا

قدیر فیروزنیا

عضو کارگروه علمی مدیریت توسعه روستایی
firoznia [at] yahoo.com
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
علیرضا دربان استانه

علیرضا دربان استانه

عضو کارگروه علمی مدیریت توسعه روستایی
astaneali [at] ut.ac.ir
هیئت علمی دانشگاه تهران

کارگروه علمی اجتماعی و فرهنگی

حسین ایمانی جاجرمی

حسین ایمانی جاجرمی

رئیس
imanijajarmi [at] ut.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
محمود شهابی

محمود شهابی

عضو کارگروه علمی محور اجتماعی و فرهنگی
mshahabi88 [at] gmail.com
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
اسماعیل جهانی

اسماعیل جهانی

عضو کارگروه علمی محور اجتماعی و فرهنگی
sml.jahani [at] gmail.com
عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
احمد غیاثوند

احمد غیاثوند

عضو کارگروه علمی محور اجتماعی و فرهنگی
ah.ghyasvand [at] gmail.com
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
کرم حبیب‌پور گتابی

کرم حبیب‌پور گتابی

عضو کارگروه علمی محور اجتماعی و فرهنگی
karamhabibpour [at] yahoo.com
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
نسیم نعمتی‌زاده

نسیم نعمتی‌زاده

عضو کارگروه علمی محور اجتماعی و فرهنگی
nasimnnz [at] yahoo.com
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
نهال نفیسی

نهال نفیسی

عضو کارگروه علمی محور اجتماعی و فرهنگی
nahalnaficy [at] gmail.com
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

کارگروه علمی مطالعات کاربردی و اجرایی

جمیله توکلی‌نیا

جمیله توکلی‌نیا

رئیس
j_tavakolinia [at] sbu.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
محسن کلانتری

محسن کلانتری

عضو کارگروه علمی مطالعات کاربردی و اجرایی
mohsenkalantari [at] ut.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
سیدمحمدمهدی معینی

سیدمحمدمهدی معینی

عضو کارگروه علمی مطالعات کاربردی و اجرایی
smmoeini [at] gmail.com
بازنشسته شهرداری تهران- رئیس سایق شرکت پردازش
اشرف رحیمیان

اشرف رحیمیان

عضو کارگروه علمی مطالعات کاربردی و اجرایی
rahimiyan2001 [at] yahoo.com
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرج
انور محمدی

انور محمدی

عضو کارگروه علمی مطالعات کاربردی و اجرایی
anvarmohamadi [at] gmail.com
عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
سمانه جلیلی

سمانه جلیلی

عضو کارگروه علمی مطالعات کاربردی و اجرایی
sa.jalilisadrabad2020 [at] gmail.com
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت
بهزاد ملک‌پور

بهزاد ملک‌پور

عضو کارگروه علمی مطالعات کاربردی و اجرایی
behzad.malekpourasl [at] gmail.com
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
سعید ایزدی

سعید ایزدی

عضو کارگروه علمی پروژه‌های موضعی و اجرایی
saeidzadi [at] gmail.com
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
مجتبی رفیعیان

مجتبی رفیعیان

عضو کارگروه علمی مطالعات کاربردی و اجرایی
rafiei_m [at] modares.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

کارگروه علمی مدیریت دانش و شهرهای یادگیرنده

محمدرضا حمیدی‌زاده

محمدرضا حمیدی‌زاده

رئیس
hamidizadeh [at] sbu.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
محمد حسن‌زاده

محمد حسن‌زاده

عضو کارگروه علمی مدیریت دانش و شهرهای یادگیرنده
hasanzadeh [at] modares.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
معصومه حسین‌زاده شهری

معصومه حسین‌زاده شهری

عضو کارگروه علمی مدیریت دانش و شهرهای یادگیرنده
mhshahri [at] alzahra.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
فاطمه نارنجی ثانی

فاطمه نارنجی ثانی

عضو کارگروه علمی مدیریت دانش و شهرهای یادگیرنده
fnarenji [at] ut.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
امیر ذاکری

امیر ذاکری

عضو کارگروه علمی مدیریت دانش و شهرهای یادگیرنده
zakery [at] iust.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
بهروز قلیچ‌لی

بهروز قلیچ‌لی

عضو کارگروه علمی مدیریت دانش و شهرهای یادگیرنده
ghlichlee [at] yahoo.com
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
نوید نظافتی

نوید نظافتی

عضو کارگروه علمی مدیریت دانش و شهرهای یادگیرنده
nnezafati [at] yahoo.com
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

کارگروه علمی سلامت شهری

بابک نگاهداری

بابک نگاهداری

رئیس
b-negahdari [at] sina.tums.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
نسترن کشاورز

نسترن کشاورز

عضو کارگروه سلامت شهری
n_keshavars [at] yahoo.com
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
امیررضا خاوریان

امیررضا خاوریان

عضو کارگروه سلامت شهری
amir.khavarian [at] yahoo.com
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
محسن ابراهیمی

محسن ابراهیمی

داور
mohsen.ebrahimi [at] yazd.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
حسن عماری

حسن عماری

عضو کارگروه علمی سلامت شهری
amari [at] tehran.ir
معاون پیشین سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور/ شهرداری تهران
حمید سوری

حمید سوری

عضو کارگروه علمی سلامت شهری
hsoori [at] yahoo.com
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
ناصر عبادتی

ناصر عبادتی

رئیس
drebadati [at] iiau.ac.ir
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

دبیران تخصصی جشنواره

فرهاد محبـّـتی

فرهاد محبـّـتی

دبیر
mohabati [at] tehran.ir
مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
امیر شفیعی

امیر شفیعی

دبیر
masterplan.rpc [at] tehran.ir
مدیریت مطالعات و برنامه‌ریزی معماری، شهرسازی
علیرضا نوری

علیرضا نوری

دبیر
nouri-ali [at] tehran.ir
مدیریت مطالعات و برنامه‌ریزی فنی، عمرانی، استانداردسازی و امور بحران
رضا بیات

رضا بیات

دبیر
bayat7 [at] gmail.com
مدیریت گروه مطالعات خدمات شهری
روح‌اله فلاحی گیلان

روح‌اله فلاحی گیلان

دبیر
roholah.falahi [at] gmail.com
مدیریت مطالعات و برنامه‌ریزی توسعه شهری و توسعه منابع انسانی
مائده قرشی

مائده قرشی

دبیر
ghorashi [at] tehran.ir
مدیریت مطالعات و برنامه‌ریزی امور اجتماعی و فرهنگی
مریم ابهری

مریم ابهری

دبیر
abhari-m [at] tehran.ir
مدیریت مطالعات و برنامه‌ریزی امور مناطق
نسیم چالاکی

نسیم چالاکی

دبیر
chalaki.nasim [at] gmail.com
گروه مطالعات فناوری‌های نوین شهری
نرگس رامک

نرگس رامک

دبیر
ramak [at] tehran.ir
مدیر گروه مطالعات مستندسازی تجارب و پروژه‌های شهری
امین نظری

امین نظری

دبیر
nazari-amin [at] tehran.ir
گروه مطالعات ایمنی و پیشگیری از بحران
پیام معینی

پیام معینی

دبیر
paiammoeini [at] gmail.com
گروه مطالعات حمل و نقل و ترافیک
علی قادری

علی قادری

دبیر
ghaderitm [at] gmail.com
سرپرست مدیریت مطالعات امور مالی و اقتصاد شهری
شهریار دبیرزاده

شهریار دبیرزاده

دبیر
shahriar_dabir [at] gmail.com
گروه تدوین برنامه‌های راهبردی
علی قربانی

علی قربانی

دبیر
geo_ghorbani1972 [at] yahoo.com
معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
سمیه منافی

سمیه منافی

دبیر
s.manafi89 [at] gmail.com
گروه مطالعات محیط‌زیست
طاها ربانی

طاها ربانی

دبیر
rabbani.taha [at] gmail.com
مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

عضو کمیته اجرایی

فرهاد محبـّـتی

فرهاد محبـّـتی

رئیس
mohabati [at] tehran.ir
مدیر گروه همکاری علمی و بین‌المللی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
اسمعیل زیارتی نصرآبادی

اسمعیل زیارتی نصرآبادی

عضو کمیته اجرایی
eziarati [at] gmail.com
رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و روستایی
گشتاسب مظفری

گشتاسب مظفری

عضو کمیته اجرایی
mozafari-g [at] tehran.ir
معاون مطالعات مدیریت اقتصادی و امور اجتماعی
حمید قربانی

حمید قربانی

عضو کمیته اجرایی
ghorbani [at] tehran.ir
معاون مالی و پشتیبانی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
محمدحسین نوروزی

محمدحسین نوروزی

عضو کمیته اجرایی
norouzi [at] tehran.ir
معاون مطالعات محیط زیست، زیرساخت و نوآوری شهری
رضا بصیری

رضا بصیری

عضو کمیته اجرایی
basiri-reza [at] tehran.ir
معاون مطالعات شهرسازی، حمل و نقل و ترافیک
راضیه رضابیگی

راضیه رضابیگی

عضو کمیته اجرایی
rezabeigi [at] tehran.ir
معاون سیاستگذاری شهری
یونس کاویانی

یونس کاویانی

عضو کمیته اجرایی
kaviani-y [at] tehran.ir
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی
هاشم آرام

هاشم آرام

عضو کمیته اجرایی
hashem.aram [at] gmail.com
مدیر طرح و برنامه
مهدی شریف رضویان

مهدی شریف رضویان

عضو کمیته اجرایی
sharifrazavian-m [at] tehran.ir
مدیر مسئول انتشارات
میلاد اعتمادی‌فر

میلاد اعتمادی‌فر

عضو کمیته اجرایی
etemadifar [at] tehran.ir
مدیریت روابط عمومی
نیلوفر ضخیمی

نیلوفر ضخیمی

مسئول دبیرخانه جشنواره
zakhimi [at] tehran.ir
کارشناس همکاری‌های علمی و بین‌المللی