یونس کاویانی دبیر تخصصی محور رسانه، ارتباطات و اطلاع رسانی:

شهرداری تهران به عنوان یکی از بزرگترین سازمان های کشور، خدمات متنوعی را در ابعاد اجتماعی و زیربنایی و... به شهروندان ارایه می دهد.

اطلاع رسانی به شهروندان در خصوص خدمات ارایه شده و اخذ نیازها و دیدگاه های آنها، مستلزم وجود ساختار ارتباطی منسجم و همگامی با تحولات علمی و تکنولوژی­های روز است. مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با سابقه ای بیش از نیم قرن و تعداد زیادی از متخصصان و مراکز وابسته یکی از باسابقه ترین سازمان های حوزه ارتباطات و رسانه به شمار می رود.

بدیهی است که همگام سازی فعالیت های این مجموعه با تحولات علمی و تکنولوژی های روز مستلزم بهره مندی از دانش نخبگان و تجارب بین المللی است.  جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری(مجمع شهری تهران)، مهمترین رویداد علمی شهرداری تهران و یکی از پرسابقه ترین رویدادهای علمی کشور محسوب می گردد.

دراین راستا با هدف هرچه بهتر دیده شدن تلاش متخصصین این حوزه، محور رسانه، اطلاع رسانی و ارتباطات به عنوان یکی از محورهای 13گانه تخصصی این جشنواره تعریف شده است. پژوهشگران محترم حوزه ارتباطات و رسانه می توانند با شرکت در جشنواره و ارسال آثار پژوهشی خود، ضمن بهره مندی از آخرین تحولات علمی این حوزه موجبات کاربردی نمودن یافته های علمی را فراهم آورند.