مصطفی بیگی دبیر تخصصی محور دورکاری و توسعه منابع انسانی:

شیوع پاندومی کرونا در جهان، در کنار تمامی مشکلات و محدودیتهایی که در اداره‌ی امور در بخشهای مختلف کارى ایجاد کرد، این فرصت را پدید آورد که مدیریت سازمانها در ابعاد متفاوت آن ، به اهمیت دورکاری به عنوان یک روش سازمان کارى و روشى مطمئن برای صیانت از کارکنان و قطع زنجیره‌ی ابتلا به کرونا، معطوف گردد و در نهایت درس‌آموخته‌های حاصل از این تجربه باعث شد که پارادایمى مدیریتى حاصل شود و به دورکاری به عنوان یک روش مستمر و قابل اتکا در راستاى افزایش بهره‌وری سازمانی و دستیابى به مزیت رقابتى نگریسته شود. امید است این تحول در فرهنگ سازمانی و کاردر مدیریت دولتی ، عمومی و خصوصی از طریق دورکارى ، نویدبخش تغییر در ساختارهای مدیریتی گردد. ‎افزایش آمار متوسط دورکاری در اتحادیه اروپا از ٧/٧ درصد، پیش از شیوع کرونا، به ١٥ درصد، پس از شیوع آن و سرمایه‌گذارى و افزایش میزان دورکارى در کشورهاى مختلف جهان، بیانگر تغییر جدى تر در دانش، نگرش و رفتارهاست.

در همین رابطه شهرداری تهران به عنوان متولی اصلی مدیریت کلانشهر تهران، با احساس نیاز به معطوف نمودن مدیریت به دورکاری، عزم خود را برای تبدیل شدن به دستگاه پیشرو در این امر جزم نموده و علاوه بر تشکیل کمیته‌ی دورکاری و اتخاد تصمیم‌های مدیریتی کوتاه‌مدت و تجربه‌نگاری در تمامی حوزه‌های ماموریتی خود، در مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، پروژه‌های مستمر "مطالعه تطبیقى مقابله با کرونا در حوزه مدیریت منابع انسانى و محل کار و بررسى تطبیقى دورکارى در کشورهاى جهان و طراحى مدل و تدوین نظام نامه دورکارى شهردارى تهران "و " ارایه طرح پیاده سازى دورکارى شهردارى تهران و راهبرى اجرا و پیاده سازى نظام نامه دورکارى شهردارى تهران "و نیز برگزاری نشست آنلاین "دورکاری و توسعه‌ی منابع انسانی"و با همکاری صاحب‌نظران و اساتید دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه علوم تحقیقات تهران، را در جهت نزدیکتر نمودن عرصه‌های علم و عمل در دستور کار خود قرار داد.

‎علیرغم اینکه بخشنامه‌ی اول و دوم دورکارى کارکنان، معطوف به صیانت از همکاران آسیب‌پذیرتر و نیز قطع زنجیره‌ی ابتلا به کرونا بود، اما تغییر نگرش و تلاشهای ایجاد شده منجر به افزایش استفاده از امکانات ایجاد شده برای دورکاری، از سه درصد به هفده درصد، پس از آموزش و ترغیب کارکنان، از دستآوردهای این تجربه شد و همین موضوع ، شهرداری را به تهیه و پیاد‌ه‌سازی نظام دورکاری، به امید اجرای مستمر آن در مواقع غیربحرانی رهنمون ساخت.

‎افزون بر این اقدامات و به عنوان یکی از محورهای دوازدهمین جشنواره‌ی پژوهشهای برتر شهری که تحت نام "مجمع شهری تهران" برگزار خواهد شد، به منظور افزایش تاب آورى سازمانى در مواقع بحران ، محور "دورکاری و مدیریت سرمایه‌های انسانی، در مدیریت شهری" نیز تعریف شده تا محملی برای استخراج نظر اساتید، مدیران ،  پژوهشگران ، دانشجویان علاقه‌مند که با ارسال ترجمه و تالیف،مقاله، آثار پژوهشی و پایان‌نامه‌های دانشگاهی و تبادل نظر در نشست تخصصی مجمع، در این فرآیند مشارکت خواهند نمود، گردد و به پایدار کردن این شیوه‌ی کاری در مدیریت منجر شود.