بیانیه جشنواره یازدهم:

شهرداری تهران مفتخر است یازدهمین جشنوارة پژوهش و نوآوری و ششمین جشنوارة پژوهش و آموزش در مدیریت شهری با رهیافت "شهری برای همه" را در حالی به پایان ­بَرد که در طیِ این راه، از همراهی و مشارکت مجدانه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری­های وزارت کشور برخوردار بوده است. هدف این رخداد مشترک،‌ نزدیک‌کردن عرصه نظر و عمل و شناسایی اندیشه­ها و تجارب مکتوب ارزشمند، به‌ویژه ایده­ های خلاقانه و نوآورانه در گسترة ملی و معرفی آنها به مدیران و حرفه‌مندان بود که از این رهگذر، ترویج عملِ مبتنی بر اندیشه و ارتقاء زیست شهری و روستایی در ایران را ممکن سازد.

هم ­افزایی شکل‌گرفته در این جشنواره سبب شد تا آثار بسیاری از مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاه‌های سراسر کشور و استان‌ها و شهرهای مختلف و همینطور سازمان‌های اجرایی گردهم آیند و امکان تشریک مساعی در رویارویی با مشکلات مبتلابه نواحی سکونتگاهی ما را فراهم آورند. در این جشنواره 4109 اثر در پنج قالب کتاب، مقاله، پایان‌نامه، طرح پژوهشی و ایده­های نوآورانه به رقابت پرداختند. با تجلیل و قدردانی از حسن نظر و اعتماد همة شرکت­ کنندگان، در نهایت 21 اثر برتر، 22 اثر برگزیده و 20 اثر شایستة تقدیر توسط هیأت داوران و در قالب یک گروه 82 نفره از استادان و خبرگان از دانشگاه­های معتبر کشور در 13 محور موضوعی انتخاب شدند.

دست­ اندرکاران جشنواره بر این اعتقادند که رویدادهای پژوهشی و علمی، لازم است بر عمل و اقدام در حوزة خود، بی­ واسطه اثر بگذارد. با وجود یک سده تجربه در مدیریت شهری و روستایی در ایران و نیز شکل­گیری رویه‌های دیوان‌سالارانة نوین برای ادارة شهرها و روستاها در کشور، باید اذعان نمود که چندپارگی در مدیریت فضایی، بخشی­نگری، و ضعف در قوانین و مقررات و نابرابری گسترده درون و میان شهرها و روستاها، نیل به سوی شکوفایی شهری و ارتقاء کیفیت زندگی در شهرها و روستاها را با موانعی جدی روبرو ساخته است. ما به جد اعتقاد داریم ماندگاری این مشکلات به دلیل ضعف در اتکا به اندیشة عمیق و پژوهش و در عوض اصرار بر آزمون و خطا و اقدامات شتابزده و نسنجیده است. شرایط دشوار اقتصادی و اقتضائات کنونی کشور به گونه‌ایست که دیگر پژوهش و عملِ مبتنی بر عقلانیت یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام است. به‌منظور دستیابی به این مهم و تحقق شهرها و روستاهایی برای همة مردم و البته همة نسل‌ها، تجربة جشنوارة کنونی واقعیت‌هائی را پیش روی ما می­گذارد که غفلت از آنها تبعات و مخاطرات جدی را به همراه خواهد داشی شود. موارد زیر در این راستا تاکید می­شود:

  1. عمل و اقدام بدون پشتوانه پژوهشی گرچه به‌ظاهر سریع‌تر به منصة ظهور می­رسد، اما می­تواند اثرات و پیآمدهای منفی تأسف‌باری به همراه داشته باشد. از همین رو لازم است تا مدیران و مجریان، به گشت شهرها و روستاها و بهزیست مردم در بلندمدت را نسبت به دستاوردهای مدیریتیِ کوتاه‌مدت در اولویت قرار دهند.
  2. پژوهش باید در دسترس همگان باشد. پژوهش­ها اگر در سپهر عمومی منتشر شوند می­توانند ضمن همپیوندی با یکدیگر و ایجاد گسترة یکپارچه­ای از دانش، در معرض‌ داوری آزاد همگان قرار ‌گیرند تا با افزایش شفافیت، حس مسئولیت­ پذیری را نزد کارفرمایان و مجریان پژوهشی بالا ببرد و آن­ها را در مسیر انجام پژوهش برای همة مردم و نه فقط کارفرما یاری رساند. از همین رو، مناسب است انتشار عمومی همة پژوهش­ها در دستورکار سازمان‌ها و نهادهای مطالعاتی قرار گیرد. ایجاد یک شبکة ملّیِ برخط از پژوهش­های مدیریت شهری و روستایی و همینطور قراردادهای آن­ها می­تواند از موازی­کاری و همپوشانی جلوگیری کرده و امکان مدیریت دانش، تشکیل فهرستی از نخبگان در مقیاس ملی و افزایش شفافیت را فراهم کند. سامانة پژوهشیار مستقر در مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و سامانة شفاف شهرداری تهران چنین ظرفیتی را در اختیار گذاشته است.
  3. در تولید و ارتقاء دانش باید همگان درگیر شوند. نادیده‌گرفتن مستندسازی دانش ضمنیِ کارشناسان و مدیران اجرایی و حتی دانش میان­ذهنی مردم حلقة مفقودة مدیریت دانش در سازمان‌های اجرایی است. ایجاد مشوق­ها برای مستندسازی این دانش، بستر لازم برای یکپارچه‌سازیِ چنین دانشی را فراهم می‌کند.
  4. همایش­ها و گردهم ­آیی­های پژوهشی در قامت محملِ تبادل دانش و اندیشه، می‌تواند به ارتقاء شاخص‌های زیست‌پذیری شهری و اعتلای جایگاه شهرهای ما در رتبه‌بندی‌های بین ­المللی کمک کرده و پرهیز از بروز شائبه‌های بی‌اساس و تهدیدات بیرونی علیه شهرهای ما را موجب ‌شود.
  5. تداوم رویه‌ها و فرایندهای گذشته مدیریت شهری که شهر را بدون قاعده‌های علمی و مشارکت مردمی و یا با تکیة صرف بر راهکارهای مهندسی­ مبنا راهبری می‌نمود، دیگر میسر نیست. نابرابری اجتماعی گسترده و شرایط محیط زیستی ناپایدار، ما را نیازمند درانداختن طرحی نو می‌سازد؛ نوآوری و ابتکار از مجرای اندیشه و انجام پژوهش، مسیر ناگزیرِ پیش روی ماست. خطای شیوه ­های مدیریتی و سیاستگذاری پیشین امروز آشکار شده است و نشان می­دهد عمر آزمون و خطا و راه‌کارهای پوسیده و تاریخ‌مصرف‌گذشته برای رفع مسائلِ مبرم امروز، به ویژه در عرصه­ های اجتماعی و محیط­زیستی به‌سرآمده و امروز بیش از پیش به رویکرد «شهرها برای همه» نیازمندیم. خلاقیتِ دانش‌پایه می­تواند راهگشای حل مشکلات نوپدید و کنونی در شهرها باشد.
  6. فردا در راه است؛ با مسائل خاص خود. دگرسانیِ حال و استحالۀ شهرها و روستاها در رویارویی با پیشران‌ها و عدم‌قطعیت‌های پیشِ رو، مستلزم نگاهی کل­گرا و چندسونگر است که ضرورت سیاست‌پژوهی و آینده‌نگری‌های نوآورانه و عُقلایی در حیطه نظر و پرهیز از سرگشتگی و اغتشاش‌ در عرصه عمل را بیش‌از‌پیش ایجاب می‌کند. با ابتکار، اراده و شجاعتِ دگرگونیِ برآمده از اندیشه­ های ریشه­ نگر، باید شهرها و روستاهای پایدار برای همه را شالوده ریخت؛ آری به اتفاق جهان می­توان گرفت.

در پایان، تمام مسئولان علمی و اجرایی جشنواره، به محضر همة کسانی که با نیروی فکر یا بازوی خود در تأمین رفاه مردم و ایجاد فضایی برای زیست بهتر همة اقشار جامعه و همة نسل‌ها می­کوشند، و در مسیر تحقق عدالت و برابری تلاش می‌کنند، ادای احترام کرده و با امید به ارتقاء جایگاه اندیشه و پژوهش در عرصة سیاستگذاری و تصمیم‌گیری، از پروردگار بزرگ رشد و شکوفایی ایران­ زمین را خواستارند.

 


بیانیه جشنواره دهم:

 یکی از پایه های اساسی علم و فناوری پژوهش است که می توان آن را موتور محرک پیشرفت جوامع نامید. در حوزه مدیریت شهری نیز بهره گیری از پژوهش به عنوان یک نیاز اساسی همواره مطرح بوده است و در سالهای اخیر جشنواره پژوهش فرصتی برای طرح پژوهشهای انجام گرفته در سطح شهر و ارائه نو آوریها در بستری علمی فراهم نموده است. در این دوره از "جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری" شمار  3570   اثر مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت که از آن میان  296  به مرحله دوم ارزیابی  راه یافته  و  در مرحله نهایی تعداد  15 اثر  برگزیده و5 اثر شایسته تقدیر  انتخاب شدند تا مورد تقدیر در جشنواره قرار گیرند.

مقایسه آثار ارائه شده به جشنواره دهم با آثار ارائه شده در سالهای گذشته بیانگر رشد کمی و کیفی  آثار در دوره حاضر است.

رشد کیفی آثار نسبت به دوره های گذشته اثبات کننده این مهم است که اعتقاد به پژوهش و کارآیی آن در حوزه مدیریت شهری در دوره اخیر افزایش یافته و باور به پژوهش به عنوان موضوعی محوری در اداره شهر بیش از پیش تقویت شده است.

هیات داوران جشنواره دهم که از میان اساتید برجسته دانشگاهها در حوزه های مختلف علمی انتخاب شده است، اعتقاد راسخ دارد که استمرار جشنواره پژوهش و مشاهده آثار آن در اداره شهر، موثرترین عامل تقویت باور به پژوهش است و این مهم را ارج می نهد.

 بر این اساس شعار جشنواره امسال را " پژوهش کاربردی،شکوفایی زندگی شهری" قرار داده و ضمن تبریک به منتخبین این دوره از جشنواره، از کلیه پژوهشگرانی که در این دوره شرکت نموده و آثاری را ارائه کردند صمیمانه سپاسگزاری می کند.