برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 دورکاری در شرایط بحران در شهرداری تهران
1399-09-22 09:00-10:30
نشست به پایان رسید 220
0 ریال
221 سید حسن رسولی- سید محمد احمدی- عباس کرکه آبادی- اسحاق بهادری -کاوه تیمورنژاد-میرعلی سید نقوی
2 تامین مالی شهرداریها در شرایط بحران
1399-09-22 10:30-12:00
نشست به پایان رسید 220
0 ریال
221 عبدالحمید امامی-مجید فراهانی-ناصر یارمحمدیان-نادر مهرگان -حجت‌اله میرزایی - علی اکبر اسدی - محمدرضا کلایی - جعفر قادری
3 تجربه نگاری تاب آوری شهر تهران در برابر اپیدمی کرونا
1399-09-22 13:00-14:30
نشست به پایان رسید 220
0 ریال
220 صدراعظم نوری-مجید عبدالهی- رضا کرمی محمدی-حمید سوری- حمید چوبینه
4 تاب آوری محیطزیستیِ شهر تهران(با تأکید بر آلودگی هوا؛ پسماندهای جامد؛ و آب)
1399-09-22 13:00-14:30
نشست به پایان رسید 210
0 ریال
210 سید آرش میلانی -صدرالدین علیپور- محمدصادق حسنوند - مهدی جلیلی قاضی زاده - غزال کرامتی
5 واکاوی شاخص تاب آوری در رتبه‌بندی جهانی شهرها
1399-09-23 09:00-10:30
نشست به پایان رسید 220
0 ریال
223 غلامحسین محمدی-ندا طوسی-علی قادری-مرتضی قورچی- سارا حبیبی - سمانه افشاری
6 پایداری اجتماعی و تاب آوری شهری
1399-09-23 13:30-15:00
نشست به پایان رسید 220
0 ریال
226 محمدجواد حق شناس- نعمت الله فاضلی - حسین ایمانی جاجرمی - اسفندیار زبردست- جمال الدین عزیزی بندر آبادی- مصطفی موسوی لاری
7 پروژه های کوچک مقیاس؛ پیشران توسعه پایدار و تاب آوری شهری
1399-09-24 10:00-12:00
نشست به پایان رسید 250
0 ریال
257 اقبال شاکری -جمیله توکلی نیا- احمد مسجدجامعی-حامد مظاهریان-مصطفی سلیمی-سید محمد فیاض-راضیه رضابیگی
8 شهرهای نوآور، هوشمند پایدار و تاب آور
1399-09-24 10:30-12:00
نشست به پایان رسید 220
0 ریال
223 محمد فرجود-محمد شکرچی‌زاده-جواد مشایخ-مهدی غیناقی-زهرا امینی
9 آینده سلامت در شهر از منظر سیاستگذاری شهری
1399-09-24 13:00-14:30
نشست به پایان رسید 220
0 ریال
228 ناهید خداکرمی-پروانه مافی-پیرحسین کولیوندی- حمید بهلولی- علی چاپرک-ولی الله وحدانی نیا
10 نقش مشارکت های محلی در تاب آوری روستایی
1399-09-25 09:00-10:30
نشست به پایان رسید 220
0 ریال
228 اسمعیل زیارتی نصرآبادی-علی اکبر عنابستانی-محمدرضا رضوانی-مصطفی طالشی-ارسطو یاری حصار
11 تعادل حقوق عمومی و خصوصی در شهرسازی با تاکید بر تاب آوری شهری
1399-09-25 13:00-15:00
نشست به پایان رسید 220
0 ریال
225 محمد سالاری - علی نوذرپور- مسعود حمزه ای- سید صادق کاشانی -فرزان شیروان بیگی - امیرحسین پورجوهری- علی صابری
12 تاب آوری سیستم حمل و نقل شهری
1399-09-25 13:15-15:00
نشست به پایان رسید 220
0 ریال
226 سیدمناف هاشمی - محمد علیخانی - مرتضی بسطامی - افشین شریعت - پوریا محمدیان