حمایت کنندگان اصلی
سایر حمایت کنندگان
دانشگاه تهران
دانشگاه علم و صنعت
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه هنر
دانشگاه خوارزمی
دانشگاه شهید رجایی
دانشگاه الزهرا
دانشگاه علم و فرهنگ
دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه شاهد
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)
دانشگاه تبریز
دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز
دانشگاه محقق اردبیلی
دانشگاه قم
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه هنر اصفهان
دانشگاه کاشان
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
سازمان ملی زمین و مسکن
شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید وزارت راه و شهرسازی
مؤسسه آموزش عالی مازیار
پژوهشگاه نیرو
استانداری همدان
استانداری کرمانشاه
استانداری سمنان
شرکت بازآفرینی شهری ایران
شهرداری شیراز
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی
شهرداری قزوین
مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی اراک
مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی اصفهان